ВЪЗДУШЕН КОНТРОЛ

Осигуряването на Въздушен контрол намира своето приложение като основно или допълнително мероприятие в следните направления:

  • Използване на хеликоптер при превоз на ценни пратки и товари.

  • Използване на въздухоплавателни средства при лична охрана.

  • Използване на хеликоптер при охрана на масови мероприятия.

  • Заснемане с дрон устройство на определени територии и маршрути за нуждите на сигурността.

 

VTA Security Service разполага с всички необходими ресурси за провеждането на охранителни мероприятия, съобразени с високите изисквания на своите клиенти, ръководейки се от  световните практики в тази област. В зависимост от вида на охранявания обект, изискванията и предвидените мероприятия, VTA Security Service използва четириместен хеликоптер ROBINSON R44 Raven II, предназначен за къси пътувания, с възможност за излитане и кацане върху паркинги и покриви на сгради, притежаващи необходимата свободна площ. Екипите по сигурност включват професионален пилот, восоко кфалифицирани служители, преминали през специализирани курсове и форми на обучение, както и специализирана техника и оборудване.