"РАЛИ СОФИЯ 2020 година" се проведе с официалното партньорство на VTA Security Service


На 20.09.2020 година се проведе 12-часово състезание "РАЛИ СОФИЯ 2020 година" под засилените мерки за сигурност и охрана от VTA Secutity Service. Десеткилометровото трасе за надпреварата в района на местност "Камбаните", ж.к. "Младост 4", Бизнес-парк София и по булевард "Александър Малинов" и при вход "свободен", както и при изключителен интерес от стотици граждани, бе стриктно охраняван от служителите на VTA Secutity Service и се проведе безпроблемно и безаварийно.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts