И в условия на извънредна ситуация, ние - екипът на VTA Security Service продължаваме да се грижим н

Уважаеми партньори и клиенти,

Във връзка със създалата се извънредна ситуация в страната относно COVID-19, Ви информираме, че екипът ни продължава да изпълнява поетите договорни отношения във връзка с охрана на обекти, за които няма изрична забрана към момента да бъдат затворени, както и за услугите като: СОТ, Мониторинг и Физическа охрана.

Централният офис на VTA Security Service в гр. София, бул. "Симеоновско шосе" № 120 работи всеки ден от понеделник до петък със стандартно, а не намалено работно време от 9 до 17 часа.

Имало едно време един баща. Той бил много близък със сина си. Двамата си говорели за всичко, бащата му давал мъдри съвети и го учел как да се справя с трудностите в живота. Един ден обаче бащата се разболял тежко. Усещайки, че краят му е близо, повикал сина си и му казал: - Сине, аз си отивам от този свят и вече няма да можем да си говорим и да се съветваш с мен, както досега. Но в онзи голям дървен сандък съм оставил две кутии за теб – едната синя, а другата червена. Ако се случи така, че в живота ти нещата тръгнат много на зле, отвори синята кутия. А когато положението се оправи и всичко стане много добре - отвори червената кутия... Скоро след това бащата починал, погребали го. Не се минало много време и работите на сина наистина тръгнали много зле. Тогава той си спомнил за думите на баща си и отишъл до сандъка, взел синята кутия и я отворил. А там имало... навито парче пергамент, на което пишело: "Сине, и това ще мине..." И действително, не след дълго работите постепено потръгнали. Всичко се оправило и синът бил истински щастлив. Един ден той отново си спомнил за баща си и за последните му думи. Отишъл пак до големия дървен сандък и взел от там червената кутия. С любопитство надигнал капака и видял, че в нея има подобно парче навит на руло пергамент. Разгърнал го и прочел написаното: "Сине, и това ще мине..." И в действителност е така: Всичко минава! И доброто, и лошото са временни... Затова нека в трудни дни да не се отчайваме, а в моментите на радост и щастие да не се самозабравяме! Защото... независимо днес къде сте и как се чувствате – "И това ще мине".


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts