Международен турнир по джудо с официален партньор, осъществяващ охрана на спортното мероприятие - VT

На 23-24.06.2018 година, в гр. Панагюрище, зала "Арена Асарел", се проведе ежегодният международен турнир по джудо, който и тази година бе охраняван от VTA Security Service.

В надпреварата взеха участие над 1000 спортисти от повече от 10 страни като редът и сигурността бяха щателно осигурени от официалният партньор VTA Security Service.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts