Събор 200 години православен храм "Св. Георги", с. Тополи Дол за Гергьовден, охранявано от

На 05-06.05.2018 година, в село Тополи Дол, Пазарджишка област, ще се проведе в местност "Св. Илия" II турнир НАРОДНИ БОРБИ, с участието на: клуб класическа борба "Левски" С-я, клуб Джудо и самбо "Топалов" С-я, което ще се охранява от VTA Security Service.

Ето и героите на събитието!


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts