Охрана на бизнес сграда "Вертиго", гр. София

01.04.2018 година - От първи април 2018 година, съвсем не на лъжа, бе поета охраната на бизнес център "Вертиго", гр. София, на бул. "България" - една от емблематичните грандиозни сгради на столицата.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts