Охрана на събитие под егидата на фондация "Димитър Бербатов"

На 09.05.2018 година, гр. София, Народен театър, под патронажа на фондация "Димитър Бербатов", навършваща 10 години от своето създаване, бяха раздадени награди на успелите деца в България. Партньор на мероприятието беше VTA Security Service, поемащ охраната. Официални гости бяха министър Красен Кралев и министър Лиляна Павлова.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts