Охрана на международно спортно събитие.

10.02.2018 година - Охрана на БАЛКАНИАДА ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА в зала "Асикс Арена"/бивша зала "Фестивална"/, гр. София, в която участваха спортисти от 17 държави.

#втабалканиадаполекаатлетика2018vtasecurit #балканиадаполекаатлетикаохранавтаvtasecur #Охрананаспортнисъбития #охрана #СОТ #СОД

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts