Среща на "Младите дами в бизнеса" официален партньор - "ВТА СЕКЮРИТИ СЪРВИЗ" ЕОО

20-21.01.2018 година - Среща на клуб "Младите дами в бизнеса" към бизнес група "На високи токчета" в Интер Експо Център, гр. София, зала № 5, с един от официалните партньори - "ВТА СЕКЮРИТИ СЪРВИЗ" ЕООД.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts