ОБОРУДВАНЕ

VTA Security Service разполага с модерно и съвременно оборудване, собственост на компанията. За предоставянето на услуги, изискващи специални транспортни средства,  VTA Security Service работи в сутрудничество с други фирми и организации, като се ползва с преференции и има сключени  перфектни договорни отношения. Прилагането на високо качествени ресурси и оборудване, както и тяхното  усъвършенстване, представлява  водещ фактор, подобряващ всички показатели на фирмено ниво.  VTA Security Service поема ангажимента да осигури безпрепятственото протичане на всички действия  по сигурност, чрез надеждни транспортни средства, техническо оборудване, средства за свръзка и комуникация, въоръжение, помощни средства, униформи и екипировка.

 

 

Техническо оборудване:

Многообразие от видове технически ресурси: измервателни уреди; компютърни модули; съоръжения за монтаж и демонтаж на техника; специализиран инструментариум и екипировка; консумативи, необходими за успешното протичане на всички мероприятия по сигурност.

 

Транспортни средства:

Chevrolet Calos, Suzuki Swift, Opel Korsa, Skoda Fabia, Lada Niva, Reno Kango, Seat Inca, бронирани автомобили, мотори Suzuki DR650SE.

 

Лимузини: Lincoln Towncar, Lincoln Krystal 120,

 

Самолет: Piper Seneca II.

 

Хеликоптер: Robinson R44 Raven,

 

Яхти: Princess, Jeanneau,

 

Лодки: Wind Boat.

Средства за свръзка. Комуникационни средства:

Мобилни радиостанции, предаватели, GSM апарати, обособена мобилна радиотелефонна мрежа PMR, информационно техническа система за информационен трансфер,  мрежово пространство в Интернет.

 

Въоръжение:

Beretta, Glock, Walther, Colt, Makarov , други.

 

Униформи и екипировка:

Униформено облекло и екипировка според изискванията и вида на охрана; физическа охрана и СОТ; летни и зимни униформи с отличителните знаци, лога, нашивки на компанията, шапки, пагони, значки и колани; цивилно облекло – идентификационни баджове, значки на компанията; специална екипировка - бронезащитни жилетки, противогази, специализирани униформи, каски.

 

Помощни средства:

Палки, свирки, белезници, фенери, мегафони, щитове, ограничителни съоръжения.