ОБЕКТОВА ОХРАНА

Въоръжена или невъоръжена 24-часова физическа охрана на стопански обекти, фирмени структури, търговски, банкови, финансови  и административни сгради, организации и институции, техните материални ценности, технически ресурси, стоки и собственост, посредством високо квалифицирани служители, специализирана техника, съвременно оборудване, модерни комуникационни и помощни средства, оръжие – според вида охрана, отговарящи на Европейските норми и стандарти. Охранителните екипи биват предварително селектирани след успешно преминаване на подготвителни занятия, свързани със съответните отговорности. Всеки обект има самостоятелно изготвена концепция за охрана според неговата специфика и изисквания на възложителя, съобразена с критериите, заложени в Закона за Частната охранителна дейност в Република България.

ОХРАНА НА БИЗНЕС ЦЕНТЪР "МЕГАПАРК", СОФИЯ

Всеки месец се провеждат оперативни инструктажи по действията на охранителите, относно евакуация на работещите служители в сградата при евентуални бедствия и аварии. В обучението, чрез действия на охранителите, се евакуират хората за 12 минути, което от своя страна е отличен атестат за високия професионализъм на служителите по охрана.