КОНТРОЛ НА ДОСТЪП

Осигурете Сигурност и Защита за Вашето пространство, сграда или бизнес среда, чрез възможности да контролирате достъпа!

 

Днес или утре, в динамично развиващия се свят, нищо не остава същото за дълго. Необходимостта от сигурност изпитва нужда от промяна и развитие. Като резултат от това, в областта на съвременните технологии за защита, се разработват разнообразни решения за Контрол на достъпа в работната среда или личното Ви пространство.

 

VTA Security Service прилага в своята практика богата гама от системи за Контрол на достъп с висок коефициент на ефективност. Те намират своето приложение при администрирането на сгради, учреждения, банки, летища, болници, хотели, паркинги, като ограничават или контролират достъпа на лица и превозни средства. Могат да осъществяват контрол на персонала или управление на посетители при входно-изходни точки и зони, както и да алармират за предварително дефинирани събития.  

 

VTA Security Service проектира и изгражда системи за Контрол на достъп и работно време, съобразявайки се със структурата и възможностите на всяка  сграда или обект, както и според индивидуалните изисквания на клиента. Ние предлагаме многообразие от нови технологии, използувайки независими елементи, както и такива с възможност за интегриране със съществуващи IT мрежи. За Вашата сигурност и защита, компанията прилага:

  • Гъвкави системи, модули, софтуер за контрол на достъп и работно време с контактни или безконтактни карти. Възможности за интегриране

  • Терминали за контрол на достъп

  • Заключващи устройства

  • Бариери и автоматика за врати

  • Скенери за проверка на багаж

  • Системи против кражби в търговски обекти

  • Металдетектори