КЛОНОВА МРЕЖА И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

VTA Security Service е компания, инвестираща средства в  своето развитие. За да разширим обхвата на нашата дейност, като достигнем до максимален брой клиенти, ние успяхме да създадем регионална териториална мрежа, съставена от клонове и представителства, които са локализирани във всички големи градове на страната. Основната ни цел е да изградим нови и модерни в технологичен аспект офиси и центрове, със самостоятелно обособена инфраструктурна система, като дадем възможност на фирми, организации и собственици на разнообразен тип обекти, развиващи своята дейност в по-малки градове и селища на страната, да получат сигурност и защита за своя бизнес.

 

VTA Security Service има утвърдена схема за отговорностите, задълженията и управлението на компанията, доказала своята ефективност. Основният ангажимент за управлението на VTA Security Service се поема от Централният офис, разположен в град София и изпълняващ функцията на контролен орган. Централният офис поема отговорност за изпълнението и реализация на единен стандарт в обслужването на всички нива на организация, както има грижата и за провеждането на консултации и анализи, подбор, наблюдение и квалификация на кадрите, оказва съдействие и подкрепа за утвърждаване авторитета и визията на компанията. Регионалните клонове представляват самостоятелно  функциониращи единици, подчинени на Централният офис и действащи според политиката и нормативните изисквания  на компанията. Всички представителства в страната са част от клоновата мрежа и са подчинени на Централният офис на VTA Security Service.

Връзка за контакт:

Централен офис

гр. София

бул. "Симеоновско шосе" 120Д

тел: 02 816 81 70

e-mail: headoffice@vta.bg