ЕСКОРТ И ИНКАСО

Организация и изпълнение на комплекс от мероприятия по обезпечаване , съхранение и транспортиране на материални ценности, блага и специални пратки и товари на територията на цялата страната, посредством бронирани специализирано оборудвани, снабдени с GPS устройства транспортни средства и високо квалифицирани екипи. Всички охранителни сътрудници са обезпечени с бойно снаряжение, техника, помощни средства и средства за комуникация: бронезащитни жилетки, противогази, оръжие, мобилни телефони, радиостанции - даващи възможност за дублиране на сигнала, връзка чрез контакт с Централен оперативен център и автопатрулна охрана на съответната територия.

VTA Security Service разработва разнообразни методи на ескорт и инкасо според спецификата на конкретната задача и предмет на обекта на защита. В определени случаи се предвижда   включването на допълнителни въоръжени сили, транспортни средства, техника и оборудване, както и патрулираща охрана, позиционирана  на определени  участъци. Всички ресурси и действия са съобразени и отговарят на изискванията, регламентирани в  Закона за Частната охранителна дейност в Република България.