ДЕЖУРЕН ЦЕНТЪР

Дежурно-оперативният център работи в непрекъснат 24 часов режим на действие и представлява компютърен комплекс от контролни приемници и прибори, мониторинг системи, видео контролери, GPS системи, предаватели и други технически, електронни и комуникационни средства, посредством които се осъществява режим, поддръжка и директна връзка с охраняваните обекти.

 

Системите са проектирани да контролират всички постъпващи сигнали за промени в статуса на охраняваните обекти: предаване и снемане от охрана, алармени сигнализации и състояния, захранване, зони на нарушение, сведения за проблемният обект /название, местонахождение и план на обекта / и тестови сигнали за състоянието на охранителните системи.

 

Надеждността на централните съоръжения се гарантира от дублирани работни места и устройства за всяка една честота на системата, работещи в паралел и независимо едно от друго. Постъпващата информация се контролира от специално обучени и високо квалифицирани оператори, преминали през необходимите курсове и форми на обучение. В случай на индикиран алармен сигнал, софтуерът регламентира действията на дежурните оператори и регистрира времето за изпълнение на поставените указания.

 

Местонахождението, маршрута и времето за реакция на автопатрулите се проследява на електронна карта и се регистрира в реално време от главен дежурен оператор, както при получаване на алармен сигнал, така и след пристигането в обекта. Всички  входящи и изходящи разговори по телефонните линии и радиоканали биват записвани от компютърна цифрова система. VTA Security Service разполага със съвременно оборудван диспечерски център, отговарящ на новите тенденции за комбинирана охрана на обекти, съгласно Европейските стандарти.

Връзка за контакт:

тел: 02 962 22 20, 0887 94 17 10