АВТОПАТРУЛНА ОХРАНА

Автопатрулната охрана се състои от специализирани екипи за бързо реагиране след регистриране на алармени сигнали от системите за сигурност в охраняваните обекти, причинени от извънредни ситуации, евентуални нарушители или нападения чрез взлом. Автопатрулната охрана може да бъде позиционирана или  в обходен режим на действие, в зависимост от броя на охранителните екипи, територията на  обекта на охрана и броя на охраняваните обекти. В случай на възникнали извънредни ситуации,  VTA Security Service включва и допълнителни сили – мобилни групи за подпомагане действията на Автопатрулната охрана. Местонахождението и маршрутът на автомобилите се следи на електронна карта и може да бъде контролирано във всеки етап на придвижване. Съгласно изискванията на възложителя или при необходимост, компанията изготвя подробна справка за изпълнението на всички действия и противодействия след регистриран алармен сигнал, която включва разпечатка от системите за контрол на времето за реакция, данни от GPS системите, видео запис на маршрута, както и регистър на проведените входящи и изходящи разговори между Дежурен оперативен център и екипите за бързо реагиране.

 

Служителите, изпълняващи съответните отговорности, са мотивирани, специално подготвени и завършили съответните школи и подготвителни курсове. За постигане на максимален ефект от действията на СОТ чрез  висока степен на реакция,  VTA Security Service разполага със съвременен автомобилен парк, модерни технически и комуникационни средстава, висококачествено помощно оборудване. Компанията обезпечава сигурността по СОТ с автомобили марка: Chevrolet Calos, Suzuki Swift, Opel Korsa, Skoda Fabia, Hyundai, маркирани в отличителните лога и знаци на компанията, снабдени с мобилни радиостанции, GPS системи и компютърни навигационни системи. 

 

За сигурността на обекти, чието местоположение се характеризира с натоварен трафик, VTA Security Service  използва мотори  с марка Suzuki DR 650 SE с технически данни в съответствие с изискванията за охрана чрез СОТ.

Връзка за контакт:

тел: 0889 763 663